• Bohça Böreği (Ispanaklı) 
  0.00 TL
 • Boşnak Böreği (Ispanaklı) 
  0.00 TL
 • kahvaltı diyarı aspava 
  15.00 TL
 • Kol böreği (Ispanaklı) 
 • minik pizza 
  0.00 TL
 • sade minik sandvicler 
 • Su böreği (Ispanaklı) 
  0.00 TL
 • Talaş Böreği (Ispanaklı) 
  15.00 TL